01 feb 2019

Duurzaam wonen is niet persé zonder gas

Nog maar een paar maanden geleden was het dagelijks voorpagina nieuws. Nederland moet van het aardgas af. Remeha is het daarmee eens. Als we ook generaties na ons willen laten genieten van onze aarde, dan moeten we van het fossiele aardgas af. Toch geloven we niet in abrupt van het aardgas af gaan en een toekomst helemaal zonder aardgas. Het meerendeel van de huidige woningvoorraad is namelijk niet voldoende geïsoleerd om met lage temperatuur systemen, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp, verwarmd te worden. Het elektriciteitsnet op dit moment niet berekend op massaal elektrisch wonen en rijden.

Wij geloven in maatwerkoplossingen voor de verduurzaming van Nederland en synthetisch- of waterstofgas als alternatief voor aardgas. Elektrisch wonen daar waar het kan. Isoleren gecombineerd met slimme hybride systemen of centrale voorzieningen voor de bestaande woningvoorraad. Zo maken we Nederland duurzaam.